Zamestnávatelia

Sekcia v príprave

Profily spoločností, pracovné ponuky, bridágy a stáže od spoločností pre študentov univerzity.

Máte otázky?

Ing. Miroslav HORŇÁK
Ing. Miroslav HORŇÁKvedúci CKaVVmiroslav.hornak@euba.sk
Mgr. Lea CIMERMANOVÁ
Mgr. Lea CIMERMANOVÁreferentka CKaVVlea.cimermanova@euba.sk