Kariérne centrum EU v Bratislave

Kariérne centrum Ekonomickej univerzity v Bratislave (KC EUBA) je sprostredkovateľské a poradenské centrum v oblasti uplatňovania absolventov EUBA v praxi. Je komplexným pracoviskom zohľadňujúcim potreby študentov, absolventov a klientov univerzity. Jeho poslaním je pomôcť študentom v príprave ich vstupu na trh práce už počas štúdia a podporovať ich vzťah s univerzitou. Vytvára pre svojich študentov spojenie medzi akademickou pôdou a zamestnávateľmi, čím zjednocuje a uľahčuje ich komunikáciu. Sprostredkúva ponuky práce, brigád, stáží, súťaží, programov až po pobyty a štúdium v zahraničí.

Jedným z hlavných cieľov KC EUBA je budovať partnerské vzťahy so spoločnosťami, ktoré majú záujem o jeho služby a spoluprácu. Je kontaktným miestom, kam sa firmy môžu obracať so svojimi ponukami a požiadavkami. Ponúka komplexné služby pre spoločnosti v hľadaní potencionálnych zamestnancov. V rámci jeho služieb dokáže vybrať z registrovaných kandidátov tých, ktorí vyhovujú základným kritériám firiem. Dáva tiež možnosť oslovenia študentov, ktorí absolvovali študijné pobyty v zahraničí a sú jazykovo veľmi dobre zdatní. Študenti našej univerzity sú na pracovnom trhu žiadaní a úspešní, o čom svedčí aj ich 94% zamestnanosť.

Význam pre spoločnosti spočíva vo využívaní pestrej ponuky služieb, partnerstva a spolupráce s univerzitou. KC EUBA sa aktívne podieľa na ich propagácii a prezentácii v univerzitnom prostredí formou webovej stránky KC EUBA, sociálnej siete, plazmy, informačných tabúľ, reklamných nosičov, promo aktivít, prednášok a workshopov. Dáva priestor pre vystúpenie odborníkov z praxe v rámci prednášok, možnosť zadania tém diplomových prác, gestorstvo a sponzorstvo.

Aktívne spolupracuje s jednotlivými fakultami univerzity. V spolupráci so Študentským parlamentom organizuje rôzne vzdelávacie, kultúrne, spoločenské a charitatívne aktivity. Spoločnostiam umožňuje budovanie si mena najlepšieho zamestnávateľa na trhu práce už počas štúdia budúcich absolventov.

KC EUBA dvakrát ročne organizuje veľtrh práce a kariérneho poradenstva Deň absolventov v letnom semestri a dvojdňový veľtrh Kariérna cesta v zimnom semestri. Je to vhodná príležitosť pre zúčastnené firmy vybrať si absolventov a študentov zo 7 fakúlt rôzneho ekonomického zamerania na rôzne pracovné pozície. Veľtrhy sú miestom s výnimočnou koncentráciou kvalitných kontaktov na báze osobného stretnutia a reálnej prezentácie - v krátkom čase a pod jednou strechou. Predstavujú potenciál ako jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov pre získanie vhodných kandidátov pre zúčastnené firmy.

Naša univerzita patrí medzi vysoké školy s najvyššou zamestnanosťou, každoročne nájde svoje zamestnanie až 94% jej absolventov.

Ponúkané služby

Kariérne centrum poskytuje svoje služby nielen pre spoločnosti, ale aj pre študentov univerzity.

PRE ŠTUDENTOV

Pracovné ponuky od rôznych spoločností na Slovensku a v zahraničí Ti dávajú možnosť výberu pre Tvoju kariéru. Vyber si prácu, ktorá ťa bude baviť, (ktorá spĺňa tvoje predstavy) odbor kde môžeš rásť a vyniknúť.

Viac ako 96% absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa úspešne každoročne zamestná. Dôveruj sebe, svojmu vzdelaniu, svojim schopnostiam.

Naši absolventi sú už 4 krát po sebe najžiadanejší medzi zamestnávateľmi.

PRE SPOLOČNOSTI/ZAMESTNÁVATEĽOV

Kariérne centrum Ekonomickej univerzity v Bratislave spolupracuje od jeho založenia s rôznymi spoločnosťami a firmami. Úspech každej spoločnosti stojí na jej vedení a zamestnancoch. Sme tí, ktorí vám pomôžu nájsť budúcich manažérov, lídrov a riaditeľov vašich spoločností. Široké ekonomické zameranie 7 fakúlt ponúka jazykovo zdatných študentov a absolventov s praktickými skúsenosťami pre trh práce na Slovensku aj v zahraničí.

Už počas ich štúdia máte možnosť výberu a odbornej prípravy svojich budúcich kolegov pre potreby vašej spoločnosti. Našim cieľom je vytvoriť premostenie medzi firemným sektorom a univerzitou.

VEĽTRHY

Kariérne centrum Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje dvakrát do roka pracovné veľtrhy. Na jeseň veľtrh Kariérna cesta a na jar Deň absolventov. Veľtrhy majú tradíciu od roku 2011.

Tieto veľtrhy práce a kariérneho poradenstva majú za cieľ poskytnúť spoločnostiam priamy kontakt na sprostredkovanie pracovných príležitostí, pracovných odporúčaní, konzultácii absolventom a aktuálnym študentom EUBA.

Spoločnosti majú možnosť priameho oslovenia 1 800 budúcich absolventov a 7 400 študentov počas bežného vyučovacieho procesu.

Cenník služieb

Kariérne centrum poskytuje svoje služby pre všetky typy spoločností. Na výber sú jednotlivé služby alebo komplexné balíky služieb.

(ceny sú uvedené bez DPH)
Firmy alebo spoločnosti, ktoré nie sú platcom DPH - účtujú sa ceny s DPH

Zverejnenie pracovnej ponuky

40,00 €
 • 1 pracovná ponuka na portáli
 • Zdieľanie na sociálnej sieti Facebook a Instagram
 • Dĺžka zverejnenia: 1 mesiac

Zverejnenie pracovnej ponuky
(5 a viac)

25,00 €
 • 5 a viac pracovných ponúk na portáli
 • Zdieľanie na sociálnej sieti Facebook a Instagram
 • Dĺžka zverejnenia: 1 mesiac

Zverejnenie brigády pre študentov

27,00 €
 • 1 brigáda na portáli
 • Zdieľanie na sociálnej sieti Facebook a Instagram
 • Dĺžka zverejnenia: 1 mesiac

Zverejnenie brigád pre študentov
(5 a viac)

18,00 €
 • 5 a viac brigád na portáli
 • Zdieľanie na sociálnej sieti Facebook a Instagram
 • Dĺžka zverejnenia: 1 mesiac

Cenník komplexných balíkov

(ceny sú uvedené bez DPH)
Firmy alebo spoločnosti, ktoré nie sú platcom DPH - účtujú sa ceny s DPH

CELOROČNÁ SPOLUPRÁCA

900,00 €
 • 3 PROMO aktivity
 • Neobmedzený počet zverejnených pracovných ponúk/brigád/stáži
 • Neobmedzený výlep reklamno-informačných plagátov
 • Zverejnenie loga spoločnosti na portáli
 • Zľava na veľtrhy
 • Trvanie spolupráce: 12 mesiacov

POLROČNÁ SPOLUPRÁCA

500,00 €
 • 2 PROMO aktivity
 • Neobmedzený počet zverejnených pracovných ponúk/brigád/stáži
 • Neobmedzený výlep reklamno-informačných plagátov
 • Zverejnenie loga spoločnosti na portáli
 • Zľava na veľtrhy
 • Trvanie spolupráce: 6 mesiacov

ŠTVRŤROČNÁ SPOLUPRÁCA

350,00 €
 • 1 PROMO aktivita
 • Neobmedzený počet zverejnených pracovných ponúk/brigád/stáži
 • Neobmedzený výlep reklamno-informačných plagátov
 • Zverejnenie loga spoločnosti na portáli
 • Trvanie spolupráce: 3 mesiace
Ing. Miroslav HORŇÁK
Ing. Miroslav HORŇÁKriaditeľ CKaVV
Ing. Miroslava JOZEKOVÁ
Ing. Miroslava JOZEKOVÁreferentka CKaVV