Workspace Europe

WorkSpace Europe je organizácia so zameraním na prípravu študentov vysokých škôl na vstup do praxe prostredníctvom rôznorodých projektov a podporných programov Európskej Únie.\n\nOd nášho založenia v roku 2011 sa špecializujeme na organizovanie zahraničných pracovných stáží pre študentov slovenských a európskych vysokých škôl v rámci programu EÚ Erasmus+.

WorkSpace Europe je zároveň koordinátorom jediného slovenského konzorcia vysokých škôl pre Erasmus+ zahraničné pracovné stáže, ktoré v súčasnosti tvorí 12 popredných slovenských univerzít a vysokých škôl.

Náš program ponúka študentom unikátne medzinárodné pracovné skúsenosti pre štart ich profesionálnej kariéry a zamestnávateľom na strane druhej prístup k mladým talentom zo zahraničných vysokých škôl z najrôznejších odborov.