Deloitte Slovensko

Patríme medzi popredné poradenské spoločnosti na trhu a poskytujeme komplexné odborné služby v oblasti auditu a uistenia, daňového a právneho poradenstva, podnikového a transakčného poradenstva a poradenstva v oblasti riadenia rizík v rámci širokého spektra odvetví. Medzi našich klientov patria veľké spoločnosti, verejné inštitúcie, rýchlo sa rozvíjajúce spoločnosti aj začínajúce podniky.