Henkel Slovensko

Henkel pôsobí na celom svete s poprednými inováciami, značkami a technológiami vo dvoch oblastiach podnikania: Consumer brands (Starostlivosť o domácnosť a Kozmetika) a Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie).

Na Slovensku spoločnosť pôsobí od roku 1991 pod názvom Henkel Slovensko a sídli v Bratislave. Práve tu v roku 2006 vzniklo, popri už existujúcej lokálnej pobočke zameranej na predaj produktov, aj expertné centrum Global Business Solutions+ (GBS+). Dnes patrí k najväčším centrám spoločnosti Henkel na svete. Pracuje v ňom viac ako 1 600 ľudí zo 40 krajín, ktorých baví robiť veci inak.

Práve tu sa rodia najnovšie nápady týkajúce sa finančných, IT, marketingových a zákazníckych služieb pre celú Európu aj ostatné kontinenty. Medzi našich odborníkov patria špičkoví analytici a vývojári, forenzní špecialisti, prieskumníci trhu či poprední návrhári. Keďže sa stále snažíme zlepšovať, podporu našich partnerov zabezpečujeme aj s dôrazom na medzinárodné štandardy kvality (ISO 9001: 2015).

Popri produktových a procesných inováciách majú zamestnanci Henkel Slovensko širokú škálu možností venovať sa osobnému a kariérnemu rozvoju. Naše bratislavské centrum GBS+ je charakteristické nielen rozsiahlym portfóliom profesií, vzdelávacími možnosťami, rôznorodosťou kultúr, ale predovšetkým tímovým duchom, ktorý z neho robí unikátne miesto a ženie ľudí vpred.