Mazars

Mazars je popredná medzinárodná spoločnosť, ktorej cieľom je vybudovať hospodárske základy spravodlivého a prosperujúceho sveta. Sme jednou z najväčších konzultačných spoločností na Slovensku.

Vďaka našej vybalansovanej perspektíve dokážeme nájsť rovnováhu medzi ľudským prístupom a firemnými procesmi. K profesionálnym službám v oblasti auditu, daní, účtovníctva, outsourcingu, finančného poradenstva či poradenských služieb vieme pridať čosi navyše: priateľský prístup a ľudské hodnoty.