PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.

PwC (PricewaterhouseCoopers) je popredná globálna poradenská a audítorská spoločnosť, ktorá poskytuje širokú škálu služieb v oblasti auditu, daňového poradenstva a podnikového poradenstva pre klientov vo verejnom i súkromnom sektore. S globálnym dosahom a prítomnosťou vo viac ako 150 krajinách, PwC je lídrom v poskytovaní komplexných riešení pre rôzne podnikateľské výzvy.

Naša firma je známa nielen svojou výnimočnou odbornosťou, ale aj kultúrou podpory a inklúzie. V PwC veríme, že rozmanitosť prispieva k tvorivosti a inováciám, čo je kľúčom k nášmu spoločnému úspechu. Ak hľadáte výzvu a príležitosť pre svoj kariérny rast, neváhajte sa zastaviť pri našom stánku na Dni absolventov. Budeme radi, ak nám dáte príležitosť predstaviť vám náš tím a možnosti, ktoré vám môžeme ponúknuť v PwC.