Nexteria Leadership Academy

Nexteria je nezisková organizácia, ktorá už 15 rokov vzdeláva a rozvíja mladých ľudí na Slovensku aj v zahraničí. Nexteria Leadership Academy je 3-ročný komplexný rozvojovo-vzdelávací program popri škole, ktorý má aktuálne vyše 100 študentov a 200+ absolventov. študenti a študentky sa stretávajú 2-3x týždenne vo večerných hodinách na kurzoch s profi lektormi, inšpiratívnych diskusiách, projektoch vo firmách a individuálnom mentoringu.