Siemens Healthineers

Siemens Healthineers tvorí od roku 2001 medicínsky softvér. Tím spoločnosti má viac ako 1000 členov v Bratislave, v Žiline a Košiciach, pričom úzko spolupracuje s ďalšími medzinárodnými tímami.