OVB Allfinanz Slovensko a. s.

OVB je štrukturálna firma zameraná na rast a rozvoj ľudí v oblasti finančného manažmentu, s cieľom byť jednoznačný líder s najväčším rastom a vplyvom na trhu finančného sprostredkovania.