TPA

Našimi hlavnými nástrojmi nie sú kalkulačky, tabuľky alebo najnovšie technológie, ale pozorný zrak, horlivé počúvanie a úprimný rozhovor.\nIba tí, ktorí komunikujú na rovnakej úrovni, a ktorí sa dokážu identifikovať s každým projektom, nájdu najvhodnejšie riešenie. To je to, čo máme na mysli pod spojením Face to Face Business, a čo vkladáme aj do praxe. Deň za dňom, na regionálnej a medzinárodnej úrovni. V oblasti daňového poradenstva, účtovníctva, mzdového účtovníctva, auditu a poradenstva.