WALTER GROUP Service GmbH

WALTER GROUP je s viac než 4800 zamestnancami a zamestnankyňami jedným z najúspešnejších rakúskych koncernov. WALTER GROUP má niekoľko hlavných obchodných činností, ktoré zabezpečujú nasledovné koncernové podniky:

LKW WALTER - realizácia prepravy kompletných nakládok v celej Európe po ceste a kombinovanou dopravou,

CONTAINEX - prenájom kancelárskych, skladových a sanitárnych kontajnerov a obchod s nimi v celoeurópskom rozsahu,

WALTER BUSINESS-PARK, WALTER IMMOBILIEN a CONTAINEX IMMOBILIEN - prenájom priemyselných a bytových nehnuteľností a investície do nich,

WALTER LAGER-BETRIEBE - poskytovanie služieb pre sklady a WALTER LEASING - leasing návesov a ťahačov.

Všetky voľné pozície