Ernst & Young

EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné služby v oblasti auditu, daní, práva, stratégií a transakcií a poradenstva. Naším cieľom je byť pridanou hodnotou pre našich klientov, prispievať k rozvoju podnikateľskej sféry, spoločnosti a chceme byť nápomocní pri budovaní lepšie fungujúceho sveta. Integrita, vzájomný rešpekt, tímovosť a inklúzia sú základné hodnoty, ktoré vyznáva viac ako 300-tisíc našich kolegov po celom svete. Globálne nás spája energia, nadšenie, vôľa viesť a budovanie profesionálnych vzťahov s presvedčením, že robíme vždy tú správnu vec. Boli sme jednou z prvých poradenských firiem, ktoré sa etablovali v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. V súčasnosti má naša spoločnosť takmer štyristo zamestnancov pracujúcich v Bratislave, Žiline či Košiciach.