Southwestern Advantage

Spoločnosť Southwestern Advantage poskytuje jednu z najlepších letných business stáží v Amerike so zameraním na zručnosti v oblasti obchodovania a leadershipu. Každoročne sa programu účastní viac ako 2000 študentov z celého sveta. Študenti nadobudnú nové zručnosti, kontakty a majú možnosť si slušne zarobiť a popri tom aj cestovať. Každý študent ide do Ameriky so skupinkou ďalších študentov a pred samostnou prácou sa účastní prípravy v podobe meetingov so skúseným mentorom. Je to jedinečná príležitosť pre odvážnych, ambicióznych a pracovitých študentov naštartovať svoju kariéru v oblasti biznisu už počas štúdia!