Finančné správa SR

Finančná správa je moderná proklientska inštitúcia, ktorej hlavným poslaním je efektívnym výberom a správou cla a daní napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu Európskej únie, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR. Svoju pôsobnosť vykonáva na celom území Slovenskej republiky a v súčasnosti zamestnáva viac ako 8900 ľudí.