ČSOB Finančná skupina

ČSOB Finančná skupina je v súčasnosti jednou z najväčších a najsilnejších finančných skupín na Slovensku. Vďaka svojim jednotlivým entitám vyniká širokým portfóliom služieb a produktov, medzi ktorými nájdete hypotéky, spotrebné úvery, bežné účty, sporiace a investičné produkty, spoločensky zodpovedné fondy, služby elektronického bankovníctva, produkty životného a neživotného poistenia, lízingové produkty, ale tiež správu cenných papierov či poradenské služby pri generačnej výmene v rodinných firmách. Medzi kľúčové piliere ČSOB sa radí spoločenská zodpovednosť, preto sú prirodzenou súčasťou skupiny aj nadačné aktivity.

Spoločnosti patriace do ČSOB Finančnej skupiny:

  • ČSOB Banka
  • ČSOB Poisťovňa
  • ČSOB Leasing
  • ČSOB Advisory
  • KBC Asset Management
  • ČSOB nadácia