Finančná skupina PARTNERS

V roku 2007 sme začali podnikať ako nová sprostredkovateľská spoločnosť PARTNERS Group SK. Našou ambíciou bolo priniesť do segmentu vyššiu úroveň etických princípov a kvality služieb pre klientov.

Vždy sme sa snažili klientovi vyskladať finančný plán na mieru jeho potrieb z produktov, ktoré sú k dispozícii na finančnom trhu. Postupne sme ale zisťovali limity tohto prístupu. Preto sme sa rozhodli postupne pridávať do portfólia vlastné produkty a služby, na ktoré budeme mať dosah.

V roku 2019 sme založili PARTNERS Investments s ambíciou ešte lepšie zhodnotiť finančné prostriedky našich klientov. To bolo vždy jedným z našich cieľov a záväzkov voči nim.

V roku 2021 pribudla do rozrastajúcej sa finančnej skupiny správcovská spoločnosť PARTNERTS Asset Management. Videli sme totiž nový perspektívny priestor v oblasti realitných investícií ako protiváhe k akciovému investovaniu.

Poslednou spoločnosťou v skupine je od roku 2022 PARTNERS Poisťovňa, ktorá doplnila ponuku produktov pre klientske finančné plány v oblasti zabezpečenia príjmu a životného poistenia.

V našej DNA firmy je zakódovaný úspech a rast. Na osobnej, klientskej aj firemnej úrovni. Podľa tohto kľúča vytvárame nové produkty, vyberáme nových spolupracovníkov a zamestnancov a dizajnujeme služby pre klientov. Preto vždy chceme posúvať hranice a prinášať nové, vyššie štandardy.